De provincie Utrecht geeft de gemeente Stichtse Vecht een subsidie van 80.000 euro om de dorpskernen van Breukelen en Maarssen-Dorp te versterken.

Met deze subsidie kan de gemeente één of twee centrummanagers
aanstellen om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten en agenda’s vast te stellen. Zo kunnen ze met vastgoedeigenaren en ondernemers plannen maken om de vitaliteit van de dorpskernen te versterken.

Het moeten centra worden met een divers voorzieningenpakket voor inwoners en bezoekers. Ook zal er ruimte komen voor een paar publiekstrekkende jaarlijkse evenementen.

De wethouder van economie, Maarten van Dijk, zegt er blij mee te zijn.