Logo Koeien 2 Het door staatssecretaris Van Dam afgesloten akkoord met verschillende landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland en de Rabobank werkt niet voor biologische…

boeren. Dat zegt Jaco de Groot uit Kamerik.

Het akkoord betekent dat er minder koeien mogen worden gehouden en dat er minder fosfaat in veevoer mag zitten. Er komen maatregelen om het stoppen door boeren aantrekkelijk te maken. De maatregelen moeten er toe leiden dat er volgend jaar acht miljoen kilogram fosfaat minder wordt geproduceerd.

Volgens De Groot hebben biologische boeren geen fosfaat over en dus ook geen fosfaatprobleem maar wordt de sector meegezogen in de landelijke wetgeving. De biologische boeren worden door het akkoord gekort terwijl ze geen mestoverschot hebben.

De Groot pleit voor beperking van de regeldruk. Die regeldruk draagt er volgens hem aan bij dat steeds meer boeren geen opvolgers hebben omdat hun kinderen de vele regels beu zijn.