Er is onlangs een nieuw fotoboek verschenen dat een bijzonder tijdsbeeld geeft van het wonen en werken aan de Oude Rijn in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het fotoboek heeft als titel ’De Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht. Wonen en werken aan de rivier omstreeks 1925’.

In het boek zijn 140 foto’s bijeengebracht die zijn gemaakt door een ambtenaar van Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland. Deze ambtenaar was in de jaren twintig met een fototoestel op pad gegaan om foto’s te maken van de Oude Rijn tussen Katwijk en Utrecht.

Behalve foto’s van de Oude Rijn met aanliggende stads- en dorpsgezichten van een eeuw geleden, bestaat de serie ook uit opnamen van de vele bedrijven die langs de rivier gevestigd waren.

Foto: RCH Rijnstreek en Lopikerwaard – De Woerdense haven rond 1920