Logo Alian de JongFractieassistent van de Progressief Woerden, Alian de Jong heeft besloten in overleg met de fractie haar functie over te dragen. Door het vertrek van Gerard van der Lit bleek het dat twee…

fractiegenoten graag bereid waren de functie van fractieassistent over te nemen. De Jong had sinds een jaar, vanwege werkzaamheden alleen de fractievergaderingen bijgewoond en vindt het beter het stokje over te dragen zodat Progressief Woerden weer 3 actieve fractieassistenten heeft. Alian bedankt iedereen in de raad voor de fijne samenwerking en de positieve en constructieve sfeer die zij ervaren heeft.