De fractie Bakker heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Woerden over de bouwkosten van het nieuwe gemeentehuis.

In de begroting is uitgegaan van twaalf miljoen voor het gemeentehuis en twee miljoen voor het Regionaal Historisch Centrum, het RHC.

Bakker zegt in RPL Actueel niet uit te sluiten dat de kosten hoger zijn dan geraamd omdat door een noodlottig ongeval de bouw enige tijd stil heeft gelegen. Daarnaast is er met bouwbedrijf BAM verschil van mening over het bouwbestek.

Hij vindt het vreemd dat de opdracht luidde het pand energiezuinig te maken op A+ niveau en dat dat nu A+++ blijkt te zijn.

Bakker zegt dat zijn vragen er niet gericht op zijn een wethouder onderuit te halen maar om inzicht te krijgen in wat de bouw nu feitelijk heeft gekost.