Secretaris Frank Everaardt van Wijkplatform Snel en Polanen Woerden heeft besloten terug te treden. Everaardt is bijna zes jaar actief geweest voor de wijk en gaat zich op andere zaken richten.

Corona heeft voor het platform tijd voor bezinning met zich meegebracht. Dat heeft mede tot gevolg dat het bestuur van het platform gaat veranderen.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie belangstelling heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met penningmeester Dora van Dijk.