In Nieuwkoop hebben veel inwoners een verdachte brief van Nextdoor in de bus gekregen. Dat meldt de website Nieuwkoops.nl. De site raadt aan de brief te verscheuren omdat de buurtapp waarvoor reclame wordt gemaakt niet betrouwbaar zou zijn.

De brief lijkt door een bezorgde buurtbewoner geschreven maar volgens de website Nieuwkoops.nl is dat niet juist. Wanneer de app geïnstalleerd wordt en akkoord gegaan is met de voorwaarden, wordt aan Nextdoor toestemming verleend voor het gebruik van de identiteit van de gebruiker.

Zowel politie als de Consumentenbond waarschuwen mensen om voorzichtig te zijn met de app.