Logo Gemeente Woerden 2 De door de gemeente Woerden ingezette koers om anders te gaan werken heeft ook gevolgen voor de functies van ambtenaren. Burgemeester Victor Molkenboer zegt in RPL Actueel…

dat gekeken gaat worden naar van welke functies er te veel zijn en van welke functies te weinig. Ook wordt bekeken over welke vaardigheden ambtenaren moeten beschikken. De nieuwe werkwijze houdt in dat inwoners van de gemeente een veel belangrijkere rol gaan spelen als het gaat om actief mee denken of mee doen. Volgens Molkenboer bestaat de kans dat ambtenaren gaan worden bij- of omgeschoold als hun huidige functie niet aansluit bij de nieuwe werkwijze.

Woerden probeert de ambtelijke organisatie te verjongen. Er wordt gebruik gemaakt trainees. Dat zijn jonge mensen die volgens Molkenboer eenvoudiger kunnen inspelen op een veranderende werkwijze.