Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen uit Gouda hebben hun handtekening gezet onder een fusieakte. Mozaïek Wonen is nu de nieuwe verhuurder van de huurders van Woningstichting Gouderak.

Uit onderzoek is gebleken dat een fusie van toegevoegde waarde is voor zowel de huurders als de woningzoekenden. Woningstichting Gouderak was met haar kleine organisatie onvoldoende in staat de taken op gebied van volkshuisvesting en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken.

Voor woningzoekenden blijft de site wonenindekrimpenerwaard.nl de plek om op zoek te gaan naar een woning in Gouderak.

Foto: BR6 – Kantoor woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda