Logo St Antonius WoerdenLijstvanderDoes zegt veel berichten binnen te krijgen over dat de fusie tussen het Hofpoort in Woerden en het Antonius Ziekenhuis niet heeft opgeleverd wat de directies voor…

ogen hadden. Daarom willen LijstvanderDoes en Inwonersbelangen dat mevrouw Kaljouw van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de stand van zaken gaat herbeoordelen. Het NZa heeft indertijd de plannen van de fusie goedgekeurd, omdat de directie heeft gezegd dat de zorg beter en goedkoper zal worden als de operatiekamers en beddenafdeling in Woerden zou verdwijnen.

In een brief aan het NZa hebben de twee partijen gevraagd om een onderzoek te doen om te kijken of dat de doelstellingen behaald zijn. Als het tegendeel blijkt kunnen er nu nog andere stappen gezet worden, volgens Inwonersbelangen, omdat het het ziekenhuis er immers nog staat.