Logo Natuurlijk NieuwkoopNatuurlijk Nieuwkoop is de nieuwe naam van de politieke partij ontstaan na de fusie van Progressief Nieuwkoop en de Middenpartij Nieuwkoop. Volgens het nieuwe bestuur biedt de nieuwe…

fusiepartij een duidelijk perspectief voor de progressieve kiezer. De twee partijen werkten de laatste jaren al nauw samen en zijn zo naar elkaar toegegroeid.

Op 7 december was de laatste stap een feit door het passeren van de akte bij de notaris. Natuurlijk Nieuwkoop is er voor alle dertien kernen in Nieuwkoop.