Logo Handen schudden 3Woningbouwstichting Kamerik en Stichting GroenWest hebben het voornemen om uiterlijk 1 januari 2018 te fuseren. De voornaamste reden voor de fusie is de kwetsbaarheid van een…

kleine corporatie, de relatief hoge bedrijfskosten ten opzichte van het woningbezit en het kwetsbare vrijwilligersbestuur. De fusie levert efficiencyvoordelen zoals een verlaging van financiƫle lasten en heeft geen gevolgen voor de volkshuisvesting, de lopende prestatieafspraken en de huurders. GroenWest en de woningbouwstichting hebben goedkeuring nodig van de minister van Volkshuisvesting voordat een juridische fusie mag worden aangegaan.

Omdat er voor de gemeente en haar inwoners feitelijk niets verandert, heeft het college in haar zienswijze aan GroenWest en Woningbouwstichting Kamerik aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgenomen fusie.