Logo Voetbal 10 Zoals tijdens de agemene ledenvergadering van zowel MSV’19 als v.v. Montfoort is besloten, hebben beide besturen van de leden het mandaat gekregen om de…

mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke voetbalvereniging op zaterdag in Montfoort.

In dat kader hebben beide besturen leden afgevaardigd, die zitting hebben genomen in een zogenoemde fusiecommissie. Woensdag 10 oktober is deze fusiecommissie, bestaande uit vier leden van elke vereniging, voor het eerst bijeen geweest om de eerste stappen te zetten naar een toekomstige fusie tussen MSV en Montfoort.

Ton Hendrikx, huidig voorzitter van FC Ouderwater, is bereid gevonden de functie van onafhankelijk voorzitter te gaan vervullen. Een eerste doel van de fusiecommissie is om een zestal subcommissies bemand te krijgen. De leden van deze commissies zullen zich gaan buigen over thema’s als financiën, voetbaltechnische zaken, PR & sponsoring, accommodatiezaken, juridische zaken en cultuur en waarden binnen de vereniging.

Het streven is om in week 46 de subcommissies samengesteld te hebben, waarna zij actief aan de slag kunnen gaan met de vraagstukken, die uitgewerkt zullen worden in een definitief aan de leden voor te leggen fusieplan.

Foto: website vv. Montfoort
Fusiecommissie van start
Fusie