Logo BabyDe geboortezorg in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein meldt dat het tot eind september nodig heeft om de personele bezetting weer op peil te brengen. De consequentie…

hiervan is dat alle bevallingen, anders dan thuisbevallingen en geplande keizersnedes, plaats moeten vinden in het St. Antonius Leidsche Rijn. De drukte is daar om die reden zó groot, dat er af en toe uitgeweken moet worden naar nóg andere ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld in Gouda of Utrecht-Centrum.

Afdelingshoofd Geboortezorg Yvonne Boerkamp zegt in te zetten op het werven en opleiden van nieuw  personeel, maar vooral op het behoud van de huidige medewerkers. Tijdelijke krachten zijn immers nauwelijks te vinden. De geplande keizersnedes vinden wel plaats in Nieuwegein.