Logo Tractor 2Het gebruik van bestaande puinpaden en die eventueel verbeteren kan een alternatief zijn voor de aanleg van een kavelpad in Kanis. Dat zegt CDA raadslid Job van Mijeren na afloop van een…

werkbezoek aan Kanis tegen RPL. Een kavelpad moet een einde maken aan landbouwvoertuigen die dwars door het dorp rijden.

Volgens Van Meijeren heeft het CDA twijfels over de noodzaak van het aan te leggen kavelpad omdat het eigenlijk maar door één boer gaat worden gebruikt. Bewoners die tegen de aanleg van het kavelpad zijn, vrezen volgens het CDA raadslid, vooral voor de gevolgen voor het uitzicht.