Logo Groene Hart Ziekenhuis Gouda GHZHet Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) organiseert op 15 november twee herdenkingsbijeenkomsten. Door samen stil te staan bij herinneringen, wil het GHZ graag een bijdrage leveren aan…

het verwerkingsproces van de nabestaanden, van wie een dierbare in het ziekenhuis is overleden.

De herdenkingsbijeenkomsten vinden om vier uur ’s middags en zeven uur ’s avonds plaats in de Lounge van GHZ-locatie Gouda. Nabestaanden van patiĆ«nten die in het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn overleden, zijn hier van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn niet gebonden aan een levensbeschouwing en daardoor voor iedereen toegankelijk. Er is ruimte voor stilte, muziek en gedichten en de namen van de overledenen zullen worden genoemd. De herdenkingen duren ongeveer drie kwartier en worden geleid door de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.