Logo St Antonius ZiekenhuisHet St. Antonius ziekenhuis organiseert op 1 november, op de locaties Nieuwegein en Utrecht, in de Stiltecentra een zogenaamde Dag voor Gedenken. De dag sluit aan bij zowel de…

katholieke als protestantse tradities om de doden in november te gedenken, maar is nog niet eerder op deze manier georganiseerd. Tussen 11.00 en 14.00 bent u welkom om het herdenken wie u is ontvallen. Er is ruimte voor stilte, maar af en toe zal er muziek worden gespeeld of een gedicht worden gelezen. Ook de geestelijk verzorger van het ziekenhuis zal beschikbaar zijn voor wie behoefte heeft aan een gesprek.

Er werd verwacht dat de aanloop op het Hofpoort beperkt zou zijn en in verband met beschikbaarheid van personeel is er dit jaar voor gekozen geen Dag voor Gedenken in Woerden te houden, aldus een geestelijk verzorger van het Antonius