Logo Koeien 2Gedeputeerde Mirjam Maasdam van Utrecht heeft de eerste Kringloopkalender voor melkveehouders onthuld. Zij deed dat tijdens een avond over kringlooplandbouw en bodem…

georganiseerd door Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen.

In de kalender staan tips om de mineralenkringloop op een melkveebedrijf te optimaliseren. Meer dan 200 melkveehouders hebben vanaf 2007 aan kringloopprojecten gewerkt. Voor melkveehouders is de laatste tijd veel veranderd en voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang.