Logo Provincie UtrechtDe Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn blij een ervaren interim waarnemend algemeen directeur te hebben gevonden in Jan Herman de Baas. De Baas is bekend met de…

provincie Utrecht. Hij begint nog deze week en werkt bij de provincie tot 1 februari 2019. Hij was tot afgelopen maand interim provinciesecretaris van Zuid-Holland.

De provincie kan goed van zijn brede ervaring profiteren nu Gedeputeerde Staten in het laatste jaar van hun collegeperiode zitten.