Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de gemeente Utrecht dwingt woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Rijerscop.

Een motie daartoe van coalitiepartijen VVD en CDA haalde donderdag 75 stemmen voor en 74 tegenstemmen. Er is een goede samenwerking tussen het ministerie en de regio en er is al zicht op andere bouwlocaties voor duurzame woningbouw.

Minister Ollongren wees de Tweede Kamer erop dat de realisatie van het woningproject in Rijnenburg mogelijk drie tot vier miljard euro gaat kosten, waarvan een miljard voor de ontsluiting van het gebied.