De gemeente Woerden heeft geen bezwaar dat Utrecht in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor een aantal jaren zonnepanelen wil neer zetten.

Ook tegen de plannen voor windturbines is geen bezwaar zolang Utrecht rekening houdt met het beperken van planschade door de gevolgen op Woerdens grondgebied. Dat schrijven B&W van Woerden in een brief aan de gemeente Utrecht als reactie op de plannen.

Utrecht wil de windmolens op een afstand van 800 meter van de bebouwing neerzetten maar volgens sommige berichten zou die norm niet worden gehaald als het gaat om woningen die op Woerdens grondgebied staan.

In de brief staat verder dat Woerden er aan hecht dat de rapportages over geluidshinder en slagschaduw die worden veroorzaakt door windturbines, openbaar zijn.