Logo Bloeiend Grasland De gemeente Woerden is niet van plan grasbermen in te zaaien met bloemen. Dat heeft wethouder Ivo ten Hagen geantwoord op vragen van LijstvanderDoes. Chris van Iersel…

pleitte in de commissie ruimte om de bermen langs de Boerendijk en de Wulverhorstbaan waar momenteel aan wordt gewerkt niet met gras maar met bloemen in te zaaien. Het is LijstvanderDoes daarbij onder meer te doen om de functie die bloemen vervullen voor insecten.

Volgens Ten Hagen heeft het college van burgemeester en wethouders in 2014 al aangegeven het inzaaien met bloemen van terreinen die zich daar voor lenen van belang te vinden. De plaatsen die LijstvanderDoes voorstelt zijn volgens hem vanwege een verkeerde ondergrond of vanwege de functie niet geschikt. Ten Hage zegde toe wel te willen onderzoeken of de bermen van Potterskade geschikt zijn om te worden ingezaaid.