De gemeente Woerden is niet van plan om de veiligheid van zonnepanelen te controleren. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de fractie Bakker aan het gemeentebestuur naar aanleiding van enkele branden, veroorzaakt door zwakke stekkerverbindingen van zonnepanelen.

Het college zegt niet te weten of op de 2500 woningen die in Woerden zijn voorzien van zonnepanelen, deugdelijke aansluitingen zijn gemonteerd. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij op hun dak leggen, stelt de gemeente.

De meeste particuliere zonnepaneel-installaties worden vergunningsvrij aangebracht door gebouweigenaren. De gemeente geeft aan geen initiatieven te nemen om de veiligheid van zonne-installaties te toetsen.

Dergelijke installaties op gebouwen van de gemeente zélf, dienen wel van een relevant keurmerk te worden voorzien, meldt het college.