Logo SloophamerEen motie van STERK Woerden, CDA en Inwonersbelangen over slooppanden aan de Hoge Rijndijk in Woerden, heeft het niet gehaald.

De motie had tot doel de panden op te laten knappen zodat bedrijfsmatig gebruik weer mogelijk is en met de eigenaar afspraken te maken over sloop en nieuwbouw. Verschillende partijen waren van mening dat het dreigen met boetes en dwang nieuwbouw alleen maar kan vertragen en de verstandhouding met de eigenaar niet ten goede komt. Wethouder Ten Hage zegt al in overleg met de eigenaar te zijn. Dat overleg heeft in ieder geval geleid tot bewaking van de panden zodat brandstichting, iets wat regelmatig voorkwam, onmogelijk wordt. De motie werd met 17 stemmen tegen en 11 voor verworpen.