Logo Plattegrond woningEr komen geen flats op de locatie aan de Willem Alexanderlaan in Harmelen waar voorheen de Fonteinschool was gevestigd. Dit antwoordt het college van burgemeester en…

wethouders op vragen van het CDA. De locatie is te klein om er appartementen te gaan bouwen en is voornamelijk vanwege stedenbouwkundige aspecten dan ook niet wenselijk, vindt het college.

Gezien de situering in het dorp en de specifieke kenmerken van de locatie is het logischer om op deze plek te kiezen voor laagbouw. Qua maat, schaal en woningtype sluit laagbouw beter aan bij de omliggende 1- tot 2-laags bebouwing. Ook de positie in het dorp leent zich niet direct voor appartementen, aldus het gemeentebestuur.