Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor Snellerpoort treft de gemeente Woerden geen geluidsmaatregelen aan de spoorlijn. Dit blijkt uit de presentatie van het stedenbouwkundig plan voor het gebied Snellerpoort.

De woningen die het dichtst bij de spoorlijn staan zullen worden uitgevoerd met een zogeheten “dove gevel”. Aan de kant van de spoorlijn krijgen die woningen wel ramen, maar die kunnen niet worden geopend.

Voor de woningen die iets verder van de spoorlijn af komen te staan zal ontheffing van de geluidsregelgeving worden aangevraagd. Bij de bouw zal wel rekening gehouden worden met de normen die gelden voor de binnenruimte.

Foto: Goederentrein