Een motie waarin het college van B&W werd opgeroepen met de organisatie van de Sinterklaasintocht in Woerden in gesprek te gaan, heeft het niet gehaald. Er zou onder meer gesproken moeten worden over het inzetten van roetveegpieten.

De motie van Progressief Woerden en D66, had verder tot doel in Woerden respectvol met elkaar in gesprek te gaan over Zwarte Piet. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet niets in het politiek maken van de zwartepietendiscussie.

Omdat er duidelijk geen meerderheid voor de motie bestond, trokken de indieners hem in.

Foto: Archief RPL Woerden – Vrolijke Piet bij de intocht van Sinterklaas in Woerden