Logo File 2Er zijn door de gemeente Woerden geen heldere afspraken gemaakt met de werkgroep ‘verkeersvisie’ over wat een visie precies inhoudt. Dat blijkt uit onderzoek, door een…

onderzoeksbureau naar de wijze waarop de verkeersvisie tot stand is gekomen.

De werkgroep die over de visie sprak, was er zich volgens de onderzoekers onvoldoende van bewust of het om een schets van de toekomst ging of een concreet plan met helder omschreven maatregelen. Ook was het onvoldoende bekend hoe burgemeester en wethouders met de resultaten van de werkgroep om zouden gaan.

De onderzoekers zijn positief over de grote mate van inbreng door de participanten en de wil bij het college en de gemeenteraad om participatie de ruimte te geven.