Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht maakt gebruik van een nieuwe techniek om signalen van een delirium (verwardheid) bij patiënten snel te herkennen. Dit gebeurt met een DeltaScan, een EEG-monitor die deltagolven in de hersenen van patiënten meet.

Met behulp hiervan kan een mogelijk delirium eerder worden vastgesteld en de behandeling aangepast worden. Patiënten herstellen hierdoor sneller, kunnen eerder naar huis en hebben minder kans op functieverlies of hersenschade. Een delier is een vorm van acute verwardheid die vooral optreedt bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen.

Inmiddels is de nieuwe delier detectiemethode een vast onderdeel geworden van het zorgproces op verpleegafdeling C2 van het St. Antonius en zijn de eerste resultaten zichtbaar.