Logo Gemeente OudewaterIn de binnenstad van Oudewater kan niet of nauwelijks worden opgetreden tegen de verhuur van woningen aan arbeidsmigranten. Naar aanleiding van een klacht van een bewoner en…

raadsvragen van het CDA zeggen B en W dat er geen aparte regels zijn om de huisvesting tegen te houden. 

Het college kondigt wel aan met verhuurders in gesprek te gaan over de geuite zorgen over de leefbaarheid. Volgens B en W is er weinig nieuws onder de zon. Al jaren worden woningen verhuurd aan migranten. Dat heeft niet geleid tot klachten over de leefbaarheid van de binnenstad. Er zijn vanuit het verleden ook geen klachten bekend.