De Raad van State heeft de gemeente Uithoorn in hoger beroep in het gelijk gesteld met het verkeersbesluit om landbouw- en vrachtverkeer te weren uit de dorpscentrum.

Met name het verbod om over de Prinses Irenebrug te mogen rijden, hebben geleid tot het instellen van bezwaar en beroep door meerdere partijen.

Onder meer de buurgemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop, een agrarische onderneming en twee agrarische belangenorganisaties hebben groot bezwaar tegen deze maatregel van Uithoorn.

Landbouwvoertuigen moeten hierdoor omrijden wat extra tijd kost en elders voor verkeersproblemen kan gaan zorgen. Door het verbod  verwacht Uithoorn de leefbaarheid van het dorpscentrum te verbeteren en de verkeersveiligheid zoveel mogelijkheid te garanderen.

Inmiddels zijn Uithoorn en De Ronde Venen in overleg over de definitieve inrichtingsplannen van de verkeersstructuur die beide gemeenten met elkaar verbindt.