Logo Geld 6De belastingaanslag die inwoners van de gemeente Woerden in 2018 krijgen blijft nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. Een gemiddeld gezin, dat wil zeggen 2 kinderen, een hond en een koophuis…

met een waarde van € 245.000.- krijgt een aanslag van € 765.-. In dit bedrag zitten de onroerend zaak belasting, uitsluitend voor huiseigenaren, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

2018 is het eerste jaar waarop inwoners een deel van de afvalstoffenheffing kunnen terugkrijgen, wanneer zij hun huishoudelijk afval gescheiden hebben en daardoor minder restafval aanleverden.