Logo KunstgrasEr is geen reden om maatregelen te treffen tegen mogelijke gevaren van sporten op kunstgrasvelden in de gemeente Woerden. Dat blijkt uit onderzoek door SGS Nederland…

naar de samenstelling van de rubberkorrels op de velden. Volgens het onderzoeksinstituut liggen op de kunstgrasvelden in Woerden ‘normale’ rubbergranulaatkorrels, afkomstig van autobanden. Er is geen isolerend rubber gevonden zoals dat in de chemische industrie in gebruik is.

In het onderzoek is speciaal gelet op de hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Er wordt voldaan aan de eisen die daarvoor gelden.