Logo Lichtslang De organisatie van het kerstwandeltheater dat morgen in het centrum van Woerden plaats vindt, stelt geen maximum aan het aantal deelnemers. Dit jaar gaat de…

organisatie uit van zo’n 1500 mensen. Dat zijn er meer dan vorig jaar toen de wandeling voor het eerst werd gehouden. Tijdens de wandeling wordt het kerstevangelie nagespeeld, soms in de tijd van Jezus, soms in deze tijd.

Marianne Paas van de organisatie zegt tegen RPL dat het evenement wel mag groeien, maar dat het naarmate het aantal belangstellende hoger wordt meer mensen moeten worden ingezet om het evenement mogelijk te maken. Het moet dan wel logistiek uitvoerbaar zijn zegt ze. Het kerstwandeltheater vindt vrijdag plaats.