Logo Vluchtelingen2Vandaag dienen CDA Woerden en Progressief Woerden een motie in waarin ze het college vragen om niet langer nieuwe statushouders te huisvesten in de Stadspoort. De partijen geven…

aan dat de gemeente zich moet richten op het herhuisvesten van statushouders die al in de Stadspoort wonen en waarvan het gezin overkomt. Eerder had het CDA ook vragen over opvang van statushouders in de Stadspoort. Als de motie wordt aangenomen zal Woerden ook het komende jaar nog statushouders opnemen, aangezien de helft van de statushouders die nu in de Stadspoort verblijft nog wacht op hun gezin.

Het CDA vraagt de gemeente te kijken of deze voor Woerdense woningzoekenden, bijvoorbeeld als spoed huisvesting, woon-zorghuisvesting of jongerenhuisvesting kunnen worden gebruikt.