Logo provinciehuisDe provincie Utrecht wil bewerkstelligen dat er geen nieuwe kantoren gebouwd worden wanneer bestaande bouw in ruimte kan voorzien. Om de kantorenleegstand in de provincie…

Utrecht tegen te gaan, hebben Gedeputeerde Staten een inpassingsplan opgesteld. Hiermee wordt geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in tien gemeenten teruggebracht.
Het ontwerp “Inpassingsplan “Kantoren” heeft ook betrekking op terreinen gelegen in Woerden.

Het plan ligt met ingang van 9 augustus ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl, in het Huis voor de Provincie en de gemeentehuizen van betreffende gemeenten.