Logo Het Ouden Huis Er komt in de Jan Steenstraat in Woerden geen Ouden Huis. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen omdat het Oude Huis de versnelling van de woningbouw…

in de weg staat. Het Ouden Huis was bedoeld als huisvesting voor ouderen maar de bouwlocatie aan de Jan Steenstraat is nodig voor de bouw van middeldure koop- of huurwoningen. De bouw daarvan moet volgens het college van B&W bijdragen aan een beter evenwicht in de wijk, waar al veel sociale huurwoningen aanwezig zijn.

Het plan voor het Oude Huis kan wel rekenen op veel sympathie van de gemeenteraad. Het college kreeg dan ook de opdracht naar een geschikte alternatieve locatie te zoeken.

Foto: Anno Visser
14 AV bouwlocatie jan steenstraat