Er kleven geen politieke consequenties aan de duw die wethouder Arthur Bolderdijk aan fractievoorzitter De Mooij van de SP gaf tijdens de vergadering over de begroting. Met die conclusie reageerde de gemeenteraad op een brief van burgemeester Victor Molkenboer over afhandeling van de door De Mooij ingediende klacht over de duw.

De gemeenteraad zegt de persoonlijke impact van het incident op De Mooij te betreuren en het juist te vinden dat zij daar Bolderdijk op heeft aangesproken. Terecht zijn er volgens de gemeenteraad excuses gemaakt door de wethouder. Uitspraken in de media van De Mooij over politieke consequenties horen volgens de raad niet in de media thuis, maar aan de hand van een motie in de raadszaal.

Samen met de aangeboden excuses en het aanspreken door de burgemeester beschouwt de gemeenteraad de zaak als afgedaan. Wilma de Mooij nam de conclusie van de gemeenteraad voor kennisgeving aan. In de media wil ze voorlopig niet reageren.