Logo Groene EnergieWoerden probeert met verschillende projecten duurzaamheid te vergroten maar er is te weinig samenhang tussen die projecten. In een informatiebrief aan de gemeenteraad zeggen…

burgemeester en wethouders tot de conclusie te zijn gekomen dat er een aantal programma’s en projecten actief is die allemaal een bouwsteen vormen richting een duurzame samenleving maar dat dat leidt tot meerdere stippen op de horizon. Zo wordt er onder meer gewerkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, voorkomen van wateroverlast en een betere luchtkwaliteit.

Het college van B&W denkt meer slagkracht en resultaat te bereiken duurzaamheidthema’s als één geheel beschouwd worden onder de vlag ‘duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’. In april van dit jaar wil het college een actieplan klaar hebben en moet er nog maar één stip op de horizon staan.