Logo Herdershond Een voorstel om een motie in te dienen door Inwonersbelangen naar aanleiding van een bijtincident, heeft geen steun gekregen van de andere raadsfracties van de…

Woerdense gemeenteraad. Inwonersbelangen wil dat bij gevaarlijke situaties zoals een bijtende hond, een voorlopige maatregel kan worden getroffen.

Ook wil de partij onderzocht zien waarom de politie niet uitrukte na een melding dat in Woerden een vrouw was gebeten door een hond en daarbij ernstig gewond geraakt. De partij is van mening dat de afhandeling van de zaak, waarbij uiteindelijk een muilkorfverplichting werd opgelegd, veel te lang duurde.

Burgemeester Victor Molkenboer is het met die conclusie niet eens. In RPL Actueel zei hij dat de zaak snel was afgehandeld en dat er geen mogelijkheid was de tijd waarbinnen een beslissing moest worden genomen, te verkorten.