Logo Koeiemart app Een motie van de VVD om er voor te zorgen dat de aanbevelingen uit het rapport van de Koeiemart worden overgenomen en dat er voor de zomer een plan van aanpak…

ligt, kan niet reken op steun uit de gemeenteraad. Dat bleek tijdens een debat over het verloop van de Koeiemart, vorig jaar en onderzoeksrapport daar over. De gemeenteraad drong tijdens de behandeling aan op het aanstellen van een coördinator veiligheid. Die blijkt er niet te zijn.

Burgemeester Victor Molkenboer zegde toe aan die wens tegemoet te komen. Molkenboer moest omdat evenementen wethouder Margot Stolk eind vorig jaar haar taak neerlegde, alleen de kritiek aanhoren.

In RPL Actueel noemde hij het moeten deelnemen aan de vergadering spannend. Erger vond hij de uitkomsten van het rapport waaruit blijkt dat er vooral achter de schermen veel mis ging. Het rapport is een “draai om de oren” aldus Molkenboer.