De gemeente Bodegraven-Reeuwijk richt geen steunfonds op voor organisaties in de non-profit sector, maar kiest voor maatwerk als de organisaties steun nodig hebben.

Dit in tegenstelling tot de buurgemeente Alphen aan den Rijn, die een steunfonds klaar heeft van 2,5 miljoen euro. Hiermee worden noodlijdende organisaties voor sport, cultuur en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties gesteund.

Volgens financieel wethouder Dirk-Jan Knol is dit in Bodegraven-Reeuwijk niet nodig. Wel wordt er steun verleend door verstrekte subsidies niet terug te vorderen.

Verder laat Knol weten dat alle kosten door de coronacrisis worden bijgehouden. Dit gebeurt om het later op het Rijk te kunnen verhalen.