Logo Laatste wilOnderzoek naar de Coƶperatie Laatste Wil uit Woerden heeft niet aangetoond dat de organisatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of andere strafbare feiten. De coƶperatie…

wordt dan ook niet verder vervolgd door het Openbaar Ministerie. Het strafrechtelijk onderzoek naar ‘Laatste Wil’ werd ingesteld nadat de organisatie in september vorig jaar bekend maakte een ‘zelfmoordpoeder’ ter beschikking te willen stellen aan haar leden. Het OM vond zo’n onderzoek nodig omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is.

Het bestuur van de Woerdense organisatie gaf vervolgens aan dat er nog geen ‘zelfmoordpoeder’ was besteld en stopte direct met het ter beschikking stellen ervan.