Logo Kind CoDe gemeente Stichtse Vecht heeft een aanvraag van Kind&Co voor de vestiging van een kinderdagverblijf in Maarssen geweigerd. Volgens het college is de aanvraag voor de locatie…

aan de Julianaweg in strijd met het geldende bestemmingsplan. Uit de interne toetsing van de ingediende stukken is gebleken dat de huidige verkeerssituatie, smalle straten met éénrichtingsverkeer en hoge parkeerdruk, onvoldoende gelegenheid biedt voor het toevoegen van de functie van het kinderdagverblijf.