Logo JachtgeweerDe provincie Zuid-Holland heeft besloten jagers geen toestemming te verlenen voor het doden van eksters. De ontheffing van het verbod op het doden van eksters werd door de…

faunabeheereenheid aangevraagd, omdat eksters schade aan kunnen richten aan landbouwgewassen.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland constateerde echter dat de omvang van de schade die eksters aanrichten zeer minimaal is. In de afgelopen jaren is er zelfs helemaal geen sprake geweest van belangrijke schade, terwijl er toen geen eksters geschoten werden.

Eind 2015 publiceerde de provincie een ontwerpvoorstel, waartegen de milieufederatie een kritische zienswijze indiende, samen met tientallen andere natuurorganisaties. Naar aanleiding van deze kritiek heeft de provincie besloten het doden van eksters niet toe te staan.