De gemeente houdt geen toezicht op open zwemwater in Woerden. Er wordt alleen toezicht gehouden op orde en hygiëne bij het officiële zwemwater van de Cattenbroekerplas en niet op veiligheid van de zwemmers.

Overig oppervlaktewater in de gemeente Woerden waarin gezwommen wordt, is niet aangewezen als officiële zwemlocatie en heeft derhalve ook geen toezicht.

Dit antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP-fractie over het verbeteren van toezicht bij zwemmen in open water. De partij vindt dat gebrek aan toezicht het risico op verdrinkingen verhoogt. Ook neemt de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen de laatste jaren af, waardoor het risico op verdrinking in open water groter wordt.

Op de vraag of voorlichting gegeven zou moeten worden over de gevaren van zwemmen in open water op scholen, zwembaden, bibliotheken, azc’s en dergelijke antwoordt het college positief. Maar men heeft hier geen beleid voor, omdat zij dit niet als hun taak zien.