Het college van Woerden ziet af van verkoop van het recreatiegebied Cattenbroekerplas aan recreatieschap Stichtse Groenlanden. Dit vanwege de onzekere toekomst van het recreatieschap en omdat verkoop geen echt voordeel voor de gemeente Woerden oplevert.

De gemeente gaat nu met het recreatieschap onderling afspraken maken over een goede afronding van het gezamenlijke traject. Daarnaast start de gemeente met de onderhandeling over de erfpacht en het beheer van het gebied met de Pretfabriek.

De gemeente en de Pretfabriek streven ernaar dat in januari 2021 het bestemmingsplan in procedure gaat en dat dan ook de omgevingsvergunning ingediend is. Als gevolg van de coronacrisis heeft de ondernemer aangegeven haar definitieve besluit om te gaan bouwen op een zo laat mogelijke termijn te willen nemen. Dit betekent dat de gemeente voor het zwemseizoen van 2021 verantwoordelijk blijft voor het recreatiegebied.