Logo WerkGemeente Woerden laat weten dat er geen zware industrie komt op het bedrijventerrein Breeveld. De gemeente wil ervoor zorgen dat het goed wonen en leven is in het Hof van Leyland…

het nieuwe wijkje dat gerealiseerd wordt op het voormalige terrein van Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg. Het is dan ook belangrijk dat er geen zware industrie mogelijk is op het aangrenzende bedrijventerrein Breeveld. Dit zou bijvoorbeeld teveel geluidshinder kunnen geven. Daarom zijn afspraken gemaakt met het hier gevestigde bedrijf BluePrint Automation om ook het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein gedeeltelijk aan te passen.

Dit bestemmingsplan komt tegelijk met het bestemmingplan voor de woningbouw medio augustus ter inzage.