Logo Petruskerk1De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar voor restauratie van een middeleeuwse beeldengroep in de Woerdense Petruskerk. De beelden staan in een vitrine achterin de kerk.

Woerdenaar Lex Albers, nauw betrokken bij aanvraag van de subsidie, is blij met de financiĆ«le steun. De restauratie gaat zo’n 20.000 tot 30.000 euro kosten. Hoe groot het bedrag zal zijn dat de provincie daaraan bijdraagt, is nog niet bekend.

Overigens is de beeldengroep volgens Albers niet compleet. Er missen nog twee beelden. Hij veronderstelt dat die nog ergens in de grond rond de kerk liggen. De beelden zouden tijdens de beeldenstorm rond de kerk zijn begraven. Een deel is in de jaren 80 teruggevonden.