Logo Gemaal Kamerik De vrijwilligers van het stoomgemaal Kamerik Teijlingens hebben ruim 200 euro gekregen van aannemingsbedrijf JdB. Het geld is een deel van de…

opbrengst van een sponsorzwemwedstrijd die werd gehouden ter gelegenheid van het afronden van werkzaamheden aan de kades van de Grecht. Het bedrag komt ten goede aan het in stand houden en restaureren van het gemaal.

De vrijwilligers van het gemaal willen de kolenloods die in het verleden naast het gemaal stond, herbouwen en die inrichten als bezoekerscentrum. Voor dat plan is kort geleden door de gemeente Woerden vergunning verleend. Het geld dat nodig is voor de bouw komt onder meer van en de provincie.

Foto’s: RPL